top of page
93461532-4D23-4B61-AA94-097A9E20E7E5.jpeg

Monday - 6am gi
                5pm kids bjj
                6pm nogi
           
Tuesday - 6pm gi

Wednesday - 6am gi
                      10am nogi fundamentals
                      5pm kids bjj
                      6pm nogi

Thursday - 6pm gi

Friday - 6am nogi
             10am gi
             5pm kids bjj
             6pm gi fundamentals

Sunday - 10am nogi
 

bottom of page